Vad ska man göra när man inte vet vad man ska göra?

1. Nu är det viktigare än någonsin att göra någonting. Tomas Edison sa att han uppfann glödlampan genom att först komma på 9999 sätt att inte uppfinna glödlampan. Det går förhoppningsvis lite snabbare för dig att komma på vad du vill göra men principen är densamma.

2. Man kan ofta ta reda på vad man vill göra, gillar etc. genom att tänka: Vad vill jag inte göra? Vad hatar jag? osv. och sen skriva ner dess raka motsatser – ofta ligger de svaren i närheten av det man vill göra eller det man älskar/tycker om.

3. Kanske har du fallit offer for en ”Double Bind”. En Double Bind är ett uttryck för en situation där du är låst till två val med två förväntade negativa konsekvenser. Folk brukar ibland säga att något är ”som att välja mellan pest eller kolera”. Om du verkligen bara har pest eller kolera att välja mellan så kan du tänka – spelar det verkligen vilken roll vad jag väljer: jag slutar leva i mitt miserabla ältande – gör valet – tar de oundvikliga konsekvenserna och går vidare med mitt liv. Mer ofta än sällan är dock din Double Bind ett hjärnspöke och du har oftast betydligt fler val än två. Ifrågasätt, ifrågasätt, ifrågasätt sanningshalten i ”dina två enda val” till den grad att ditt tänkande börjar bli mer flexibelt. Ett annat sätt att komma vidare är att tänka ”Vad skulle min Idol (Wayne Gretzky, Tony Robbins, Carl Bildt etc.) göra i samma situation? Detta skapar perspektiv på problemet och perspektiv är alltid bra att ha. Slutligen så kan man dela problemet med en eller flera vänner. De kan med stor sannolikhet ge nya infallsvinklar eller till och med kanske berätta hur de löst samma eller ett liknande problem tidigare.

4. Apatiska, tvångsmässiga, ängsliga tankar går ofta hand i hand med känslor av motsvarande typ. Din sinnesstämning är starkt påverkad av hjärnans nivåer av olika signalsubstanser såsom serotonin, dopamin, endorfiner, oxytocin etc. Nivåerna kan höjas genom exempelvis meditation, fysisk träning, yoga etc. Nivåerna kan också höjas med hjälp av SSRI (selektiva serotoninåterupptagningshämmare). De sistnämnda kan endast skrivas ut av en legitimerad psykiater.

5. Om inget av ovanstående hjälper – kontakta en duktig terapeut som kan hjälpa dig se saker som du är vanemässigt ”blind” för.