To be or not to be

I vårt moderna samhälle är det lätt hänt att fastna i sin egen självbild – att fastna i den bild man tror att andra har om en, och att tro att det är ens genuina ”själv”. Att i alltför stor utsträckning ”spela” sin självbild kan ge bekräftelse och social validering men skapar ofta ingen genuin glädje om denna bild ligger långt ifrån den du egentligen är. Försök vara sann mot dig själv, även om det är lättare sagt än gjort.

”To thine own self be true”. – William Shakespeare

”…all that leads to is you not being true to yourself, and that is unhappiness”. – Barry Long

24-7

Såg hockey-dokumentären ”24-7 Penguins – Capitals – Road to the NHL winter classic” härom dagen. I filmen sägs det en tänkvärd sak. Jag kommer inte ihåg de exakta orden men det var något i stil med detta: Varje period, match och säsong har olika rytmer eller cykler. Inget lag är egentligen så bra som det framstår när dom är på toppen av en cykel , och inget lag är så dåligt som det framstår när de är i botten av  en cykel. Detta resonemang är tillämpbart inom många av livets områden. Lao Tzu sa för över 2000 år sedan:

”Allow you life to unfold naturally”…”there is a time for being ahead and a time for being behind; a time for being in motion and a time for being at rest; a time for being vigorous and a time för being exhausted”.

Proaktivitet

”Var proaktiv!” är något jag hör människor i min omgivning uppmuntra varandra allt oftare. Ordet ”proaktiv” är ursprungligen en amerikansk managementterm med en inte alltför klar och tydlig innebörd. Motsatsen till att vara proaktiv, är att vara reaktiv, dvs. att tanklöst styras av sin omgivning. Vår förmåga till proaktivitet ligger i glappet mellan stimulus och respons, där ‘stimulus’ är det som händer oss och ‘respons’ våra reaktioner på dessa händelser. Vi har alla denna förmåga till viss del, men somliga har tränat upp den mer än andra. Ju mer vi har tränat upp den, ju högre medvetenhet och desto större förmåga att leva det liv vi vill leva. Jag avslutar dagens inlägg med några konkreta tips på hur man kan vara proaktiv.

  • Fokusera på vad du kan göra i en situation istället för att t.ex. fokusera på andras brister och misstag – vilket är tämligen meningslöst då processen inte gör ditt liv ett dugg bättre och eftersom alla människiskor har brister och gör misstag.
  • Använd ett konstruktivt språk när du pratar som reflekterar att du inte är ett offer utan tar ansvar för ditt liv.
  • Var medveten om att det oftast är dina tankar kring saker och ting som orsakar den största psykologiska smärtan och inte sakerna och tingen i sig själva, och att du har förmågan att reflektera kring- och ifrågasätta ditt tänkande och på så sätt må betydligt bättre.