Vanor och handlingar

Att skapa en god vana kan liknas vid att skjuta en rymdraket genom atmosfären. Fram tills atmosfären möter raketen starka gravitationskrafter och det krävs enorma mängder bränsle för att trotsa tyngdlagen. När raketen däremot passerat barriären behöver den inte längre något bränsle – gravitiationen har nu gått från fiende till vän och hjälper raketen hålla en hög och jämn hastighet mot sitt mål.

Vi medvetena människor kan utnyttja dessa naturlagar för att skapa det liv vi vill ha. Pain is temporary, glory is forever.

Skördetid 24/7? No no no.

Det finns en tid för att så och en tid för att skörda. Frukten av dagens gärningar kan dröja år. Mycket av det som vi ser som tur IDAG kan vara resultatet av hårt arbete eller positiva handlingar i det förflutna. Det som känns som OTUR idag kan vara konsekvenserna av tidigare negativa handlingar eller av att vi ignorerat viktiga saker alltför länge . Med ett långsiktigt perspektiv kan vi vara medvetna om att vi kanske måste ta en del smällar och samtidigt få en del bonusar längs vägen, som en del av livet.

Min syn på terapi kontra ”coaching”

2006 var jag på Anthony Robbins 4-dagars-seminarie ”Unleash the power within” i London. Jag läste då sista året till Ekonom på Linköpings Universtiet. Min dröm var att bli en ”coach”. För mig betydde att coacha en människa att hjälpa en annan människa att må bättre, utvecklas inom olika områden och att hjälpa den personen ta sig förbi hinder. Jag vet inte den exakta definitionen på vad terapi innebär, men traditionellt sett har terapin varit mer sjukdomsinriktad och coachningen mer mental-friskvårdsinriktad. Så här tänker jag kring saken.

A: Sjukdom.

B: Normaltillstånd.

C: Lycka, balans, självförverkligande.

Jag menar att syftet med terapi är att ta personen från A till B och att syftet med coachning är att ta personen från B till C. Problemet är bara att individer har ett flertal viktiga områden i sitt liv, roller, delpersonligheter etc. som alla befinner sig på olika delar av samma kontinum. En person kan t.ex. ligga på A i sin roll som mamma och hustru men på B i sin hälsa och på C när det gäller förmåga att ta emot kritik på arbetet. Jag menar att det inte finns någon enkel skiljelinje mellan terapi och coaching och att terapi faktiskt kan vara terapi inom vissa områden och coaching inom andra, och att coaching kan vara coaching inom vissa områden och även innehålla en hel del terapi.

The brighter the sun the darker the shadow

Titeln ovan är ett citat från den världsberömde psykologen Carl Jung. Jung talade om att alla människor har delpersonligheter, brister och tillkortakommanden som de inte ville veta av och som de därför ”gör omedvetna”. Dessa delar av personligheten kallade Jung för en persons ”skugga” (shadow). Så länge en persons skugga förblir omedveten för individen, tenderar individen att projicera den på sin omgivning – det som i folkmun kallas för att ”man ser sina egna brister i andra”. Nyckeln till personlig utveckling och tillväxt börjar med att individen öppnar sina ögon för sina skuggpersonligheter och återintegrerar dem med sin personlighet – först då är det möjligt att börja växa mot en starkare och mer balanserad personlighet.

Påverkan kräver förståelse

Många människor tror sig veta andras bästa. Jag hävdar att höjden av arrogans är att tro sig veta en annan människas bästa. Jag har själv varit där, då jag trott mig veta exakt vad en annan människas bästa innebär. Med tiden har jag förstått att det inte riktigt är så enkelt. Många människor som vill förändras vet redan vad orsaken till sina problem är, i många fall är det uppenbara exempel som t.ex överkonsumtion av mat eller alkohol, konstanta vredesutbrott, isolering,uppskjutande eller undvikande av viktiga saker. Frågan är ofta inte vad som skall förändras utan hur något ska förändras.

Vi tror att vi per automatik vet vad andra behöver – det gör vi inte. ”Jag vet precis vad du menar” är en ofta använd fras. För att påverka en annan människa måste man först försöka förstå den människan. Vem är det här? Vad är det som driver den här människan? Vad är viktigt för den här individen? Näst efter fysisk överlevnad kommer en människas behov av att bli förstådd – att verkligen lyssna är därför en verklig gåva. När man verkligen lyssnar, lyssnar man inte bara med öronen utan med kroppen, hjärtat, ögonen. Istället för att lyssna helhjärtat väntar vi alla i alltför stor utsträckning på vår tur att prata istället. Att döma människor går tvärs emot den här principen – ”they key to good judgement is understanding”. Att döma grundar sig ofta i någon form av rädsla eller på projicerade negativa känslor som man själv bär inom sig.