Beteendeanalys i synnerhet och KBT i allmänhet

Bifogar ett utdrag från ett kort mail-svar jag gav en person för ett tag sedan. Jag beskriver vad beteendeanlys och KBT kan innebära:

”Med beteendeanalys menar jag en analys av (oftast) dysfunktionella beteenden, där man identifierar inre (tankar och känslor) och yttre (t.ex. handlingar) beteendens konsekvenser på kort och lång sikt. Mindfulness har ju kommit mer och mer även inom KBT och innebär ju ungefär ”medveten närvaro”. Mindfulness kommer ursprungligen från Buddhismen där man menar att denna högre grad av närvaro är ”läkande” då den bl.a. håller en utanför de automatiska tankarna, som till stor del är både dysfunktionella och repetetiva. När det gäller kärnan i själva KBT så brukar man citera Epictetus som sa ”Man is disturbed not by things but by the view he takes upon them”. Inom KBT menar man att vi människor inte reagerar på händelser och världen som sådan utan på våra tankar kring och tolkningar av världen och händelserna. Vidare så menar man att alla dysfunktionella känslor är resultat av tankeförvrängningar, exempelvis dikotomt tänkade (svart eller vitt-tänkande), personalisering (”allt är mitt fel”), övergeneralisering etc. När man jobbar med KBT så försöker man komma åt och ”motbevisa” tankar och så kallade ”grundantaganden” hos klienten. Grundantaganden är tankar som sitter djupare och som klienten tänkt många gånger genom livet. Exempel på grundantaganden kan vara ”Jag är inte älskvärd”, ”Det är nåt fel på mig”, ”Jag duger inte”, ”Mtt värde beror på hur framångsrik eller snygg jag är”, etc. En central teknik inom KBT består av att skriva ner de dysfunktionella tankarna i en kolumn, identifiera tankeförvrängningarna i en kolumn, samt att skriva rationella mottankar i en tredjekolumn – detta kallas för PNT-schema (Protokoll för negativa tankar). Inom KBT så förespråkas ett rationell och realistiskt tänkande”.

The Law of success

The Law of Success: framgång leder till arrogans. Arrogans leder till misslyckande. Ställer detta i kontrast till en av verserna i tao te ching som säger något i stil med att:

”Why is the sea king of a hundred streams? Because it lies below them. Its humility gives it its power”.

Vad kan vi dra för slutsats av det här då? Jo att det faktiskt lönar sig att behålla en ödmjuk attityd även när man nått ett visst mått av framgång. Om man tittar på de allra största stjärnorna så ser man att de faktiskt lyckats med just detta, ta tex. Peter Forsberg och Niklas Lidström som två bra exempel.

A Journey of a thousand miles..

A journey of a thousand miles begins with one step säger lao tzu och jag skriver mitt första blogginlägg på sidan. Bara för att ha det gjort och sluta skjuta upp det. Ett av dom bästa sätten att undvika ”uppskjutande” (eng. procrastination) är faktiskt att bryta ner stora uppgifter i små enkla delar. Ofta blir det ändå att man gör mer än vad man tänkt sig.