Mindfulness

En stor del av vårt tänkande är fokuserat på den negativa sidan av tillvaron. Sinnets (engelska: mind) egentliga funktion är att säkerställa vår överlevnad genom att scanna efter potentiella framtida hot (oro), försvara oss från verkliga eller inbillade konfrontationer med andra människor, samla in-, sortera- och analysera information. I denna process finns ingen glädje – lyckligtvis finns det ett sätt att stiga ur den – mindfulness.Genom att istället för att lyssna till våra tankar ha vårt fokus i nuet, på andningen eller något annat ”ankare” kan vi minska vårt lidande och istället, i takt med att vi övar, känna ett ökat lugn och välbehag i det innevarande ögonblicket.

Coachning

Vårt tänkande och vår attityd påverkar till stor del våra resultat inom livets olika områden. Mental träning är lika som fysisk träning – ju mer du tränar desto bättre/starkare blir du. Detta är en väl bevarad hemlighet bland idrottsmän som länge använt sig av mental träning. Kanske är du en av de människor som känner att du duger som du är och vill växa ytterliggare inom något område, i sådana fall är coachning något för dig!